Debit Card: શા માટે લખવામાં આવે છે ડેબિટ કાર્ડ 16 અંક, આ 16 અંકની અંદર હોય છે અગત્યની માહિતી

Debit Card

Debit Card: શા માટે લખવામાં આવે છે ડેબિટ કાર્ડ 16 અંક: આજકાલ ખાતા ધારકો ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરતાં જ હોય છે. આ Debit Card ઉપર ખાતા ધારકનું નામ , 16 અંકો , તથા બેન્ક નું નામ વગેરે વિગતો લખેલી હોય છે. આ Debit Card ની પાછળના ભાગમાં CVV કોર્ડ પણ હોય છે. હાલ તો લોકો … Read more